Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:  0,00

Retourneren

Mijnsierlijstenwinkel vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Mijnsierlijstenwinkel in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.

Let op: Mijnsierlijstenwinkel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is mijn hoeft Mijnsierlijstenwinkel niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

Modelformulier voor herroeping:  Download hier (Word document)
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)

Bedrijfs- en retourgegevens:
Mijnsierlijstenwinkel B.V.
Zandven 4
5508 RN Veldhoven
Nederland

Tel: +31 (0) 40 7117350
E-mail: info@mijnsierlijstenwinkel.nl
KVK: 62519441
BTW: NL854849841B01